Tillgängligöra-förenkla-skala upp delning

Diarienummer 2018-01339
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Delningsekonomi har potential att bidra till rejält minskade klimatutsläpp och samtidigt ökad samhällelig tillit, jämlikhet och motståndskraft. Fler innovationer behövs som underlättar för kommersiella till kommunala och ideella aktörer att utveckla nya löningar för att delningsekonomin ska slå igenom i full skala. Det finns en stor potential i att ta vara på delningens sociala vinster som till stor del ideella och offentliga initiativ står för idag. Därför behöver delning underlättas för aktörer som jobbar med delningsinitiativ utan transaktioner och med mindre resurser.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen skulle tillgängligöra delningslösningar till fler aktörer med mindre resurser, och underlätta för en uppskalning generellt. Det skulle också bidra till en standardisering och en samling av delningsinitiativ som förenklar och hjälper användarna att känna igen sig. Något som de undersökningar vi gjort visar sig vara en nyckelfaktor.

Planerat upplägg och genomförande

Den som vill bygga en websida kan använda mallar från Wordpress eller SquareSpace och den som vill starta en webshop kan använda Tictail. På samma sätt skulle den som vill starta ett delningsinitiativ vara hjälpt av en plattform som kan anpassas men där vanliga grundmoduler och templates finns tillgängliga. Det skulle göra steget och investeringen lägre och även kunna underlätta kontrakt, försäkringar, skattebetalningar mm. Vi vill testa och vidareutveckla idén till ett sådant stödsystem i dialog med intressenterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.