Tidig diagnos av bukspottkörtelcancer implementering av biomarkörer i en klinisk miljö

Diarienummer 2015-01246
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 1 723 020 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-06280-en

Syfte och mål

Målet för projektet, att ta fram en biomarkörsignatur för tidigare och bättre diagnostik för pancreas cancer (PDAC) har uppnåtts. Projektet har varit framgångsrikt och projektets delmål, inkl. provtillgång, provmärkning, biomatris (microarray) produktionen, kvantifiering, analys etc har fungerat bättre än förväntat. Logistiken när hälsoorganisationer, akademin, och näringsliv skall samarbeta är komplex och kan ofta fördröja utvecklingen, men i detta projekt har det fungerat mycket bra. Trots denna snabba utveckling i projektet har kvaliteten kunnat hållas på högsta nivå

Resultat och förväntade effekter

Målsättningen för projektet var att ta fram en pre-validerad biomarkörsignatur för tidigare och bättre diagnostik för pancreas cancer (PDAC). Analyserna baserades på 1416 kliniska väldokumenterade serum prover från Herlev Sjukhus (DK). Parallellt har resultaten validerats i ytterligare en oberoende kohort med mycket goda resultat. Projekt går nu vidare i en kommersiell fas som drivs av Immunovia AB, som producerar och kommersialiserar ett diagnostiskt test. Parallellt är ett manuskript för spridning av resultatet av studien snart färdigställt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts mycket väl och flera delar av projektet ha legat före den ursprungliga tidsplanen. Målet att få fram en pre-validated biomarkörsignatur som särskiljer tidiga stadier av PDAC (I/II) från friska kontroller har lyckats. M1-M4 uppnåddes, 4 månader före plan. Detta gjorde att mer tid kunde läggas på de slutgiltiga analyserna samt att projektet ändå kunde slutföras väl i linje med den ursprungliga planen. Samarbetet mellan akademin och näringsliv har visat sig fungera utmärkt och är en av orsakerna att projektet i flera fall legat före tidsplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.