TGN-RA

Diarienummer 2014-06293
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 38 898 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2015
Status Avslutat