TG 3 förstudier och resor

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att finansiera resekostnader för att representera TSS vid workshops och konferenser (tex ITS Sweden, ITS European Congress) samt för att initiera nya projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resor och nätverk: OK deltagit på internationnal konferenser och nationella workshops Nya projekt: OK, 4 nya projekt är uppstartade

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av teamagrupp ´transporteffektivitet´ som ledas av Hossein Zakizadeh.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.