Testmarknad Järva Ungdom

Diarienummer 2013-05147
Koordinator Kunskapsbolaget KLN Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Då Kunskapsbolaget endast erhållit Förberedelsemedel för ett av fem sökta testmarknadsprojekt, var prioritering mellan projekten nödvändig. Detta projekt, 2013-05147, prioriterades inte, och för uppfyllelse av syfte och mål hänvisas till projekt 2013-05148

Resultat och förväntade effekter

Projektet ej prioriterat, till förmån för annat. Hänvisning sker till utfall för projekt 2013-05148

Upplägg och genomförande

Projektet prioriterades ej av Kunskapsbolaget

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.