Testmarknad Järva Ungdom

Diarienummer 2013-05147
Koordinator Kunskapsbolaget KLN Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Då Kunskapsbolaget endast erhållit Förberedelsemedel för ett av fem sökta testmarknadsprojekt, var prioritering mellan projekten nödvändig. Detta projekt, 2013-05147, prioriterades inte, och för uppfyllelse av syfte och mål hänvisas till projekt 2013-05148

Resultat och förväntade effekter

Projektet ej prioriterat, till förmån för annat. Hänvisning sker till utfall för projekt 2013-05148

Upplägg och genomförande

Projektet prioriterades ej av Kunskapsbolaget

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.