Tenebrio molitor - smaklig, hälsosam och hållbar

Diarienummer 2016-02401
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en hälsosam och klimatsmart produkt baserad på mjölmask som svensk livsmedelsindustri är intresserad av att tillverka och som är enkel att tillaga och attraktiv att äta. Efter produktutveckling, kontinuerlig utvärdering och sensoriskt test togs produkten Tenebriosticks fram. Tenebriosticks motsvarar alla de målsättningar vi hade i projektet; hälsosam, klimatsmart, baserad på mjölmask och svenska råvaror, enkel att tillaga och attraktiv att äta. Intresset från svensk livsmedelsindustri att tillverka produkten är också verifierat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet förväntades bli en välsmakande, nyttig och klimatsmart korv baserad på mjölmask, samt erfarenheter genererade i projektets produktutveckling och sensorisk bedömning gällande önskvärda attribut och hur de kan uppnås under livsmedelstillverkningen. Tenebriosticks uppfyller uppsatta kriterier med undantag för att de saknar korvskinn. Dagens utbud av korvskinn motsvarade inte våra krav på klimatsmart råvara eller attraktiv konsistens. Intressanta möjligheter finns för utveckling av en ny sorts klimatsmart korvskinn.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som planerat med två möten med projektgruppen samt referensgrupp, produktutveckling på Kristianstad högskola, samt sensorisk utvärdering på SP Food and Bioscience. Den importerade råvaran ersattes med egenodlad mask pga sensorisk kvalitet. Mer tid än planerat har lagts på kommunikation om projektet då det väckt mycket uppmärksamhet. Föreläsningar, seminarier, intervjuer, samt publicering i diverse mediekanaler har genomförts. Detta har varit gynnsamt för projektets målsättning att föra fram mjölmask som ett seriöst proteinalternativ.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.