Teknikens roll i dagens och framtidens sjukvård

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 836 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att lyfta behovet av en nationell forsknings- och innovationsstrategi för medicinteknik, en bransch med stark framgångstradition i Sverige. Målet var att skapa en nationell struktur för framtagande av behovsdrivna innovationer i samverkan mellan sjukvård, näringsliv och akademi samt säkerställa att innovationerna når patienterna, hälso- och sjukvården och en internationell marknad. Projektet har mynnat ut i en färdigställd strategisk FoI-agenda ´Medtech 4 Health´ och en ansökan om ett Strategiskt InnovationsOmråde per 21/11 2013.

Resultat och förväntade effekter

Projektet inleddes med bildandet av ett Nationellt forum för medicinteknik, NFMT, ett öppet forum för intressenter inom medicinteknik. En nationell seminarieserie om teknikens roll i framtidens hälso- och sjukvård har bedrivits med ca 20 seminarier. Ett stort antal dialoger ligger bakom SIO-ansökans åtgärdsförslag, som ska fylla identifierade luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik och skapa ett ramverk för bi-och trilaterala samarbeten där medtechindustrins och vårdsektorns viktigaste behov styr. FoI-agendan finns att ladda ner på www.nfmt.se.

Upplägg och genomförande

NFMT:s styrgrupp med representanter på nationell nivå för medtechindustri, forskningsinstitut (SP för RISE) och Svensk Förening för Medicinsk teknik och fysik (MTF), samt regionala innovationsaktörer representerandes akademi och hälso- och sjukvård i 6 regioner: Umeå/Luleå, Uppsala, Stockholm, östra mellansverige, VGR samt Skåne, har med stor framgång bedrivit ett betydande förankringsarbete. En framtida styrelse besätts av namngivna ledande befattningshavare från såväl näringsliv, regioner/landsting samt akademi, med likvärdig representation från de 6 regionerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.