Systemkonstruktion på kisel

Diarienummer 2014-05581
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med SoS är att stärka Sveriges och de ingående företagens konkurrenskraft inom området Systemkonstruktion på Kisel enligt Operational Plan. Det finns en utvidgning under 2015 som syftar till att utveckla Massive MIMO technology och Millimeter wave communication som har 2 spår. Först, Massive MIMO har hittills främst studerats teoretiskt och vi kommer att intensifiera arbetet inom området algoritm-hårdvara co-desing. För det andra kommer vi expandera frekvensområdet för vår testbed till millimetervågsområdet.

Förväntade effekter och resultat

Att expandera och kombinera områdena Massive MIMO och kommunikation med hjälp av millimetervågor och undersöka om detta kan vara ett alternativ för 5G.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som en del av INDEC SoS med dess industriella partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.