Systemkonstruktion på kisel

Diarienummer 2014-05581
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att etablera ett världsledande forskningscenter för utveckling av systemlösningar på kisel för trådlös kommunikation, som säkerställer konkurrenskraften hos deltagande parter. Att detta har uppfyllts manifesteras på ett flertal olika sätt, genom publiceringar av resultat i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser med mycket hög standard. Forskarna inom centret har under projektets gång presenterat resultat som mäter sig väl med de bästa i världen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påverkat forskningsfronten i flera olika dimensioner och haft stor inverkan på hur framtida trådlösa standarder kommer att se ut. Framför allt har projektets multi-diciplinära arbete med massiva MIMO-system och demosystem för att visa deras förmågor och egenskaper haft stor påverkan. I detta område är forskarna från projektet världsledande och projektets parter har haft stor nytta av dessa framgångar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom att driva ett antal parallella forskningsområden, som i tätt samarbete arbetat med att såväl ta fram inom-disciplinära dellösningar som multi-disciplinära större systemlösningar. Genom att anta gemensamma utmaningar tvärs över dessa forskningsområden, i form av större forskningsprojekt, har alla områden korsbefruktats och vuxit tillsammans på ett sätt som varit svårt utan den stora kunskapsbredd som har funnits inom projektet. Styrningen har skett i tätt samråd med partners och internationella rådgivare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.