Synpunkta!

Diarienummer
Koordinator HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORG.IGBG:S KOMM - Funktionsrätt Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Syfte: Att med appen Synpunkta! skapa en ny kanal som ur ett fristående brukarperspektiv hjälper enskilda att lämna synpunkter till offentliga instanser. Primär målgrupp är personer med funktionsnedsättning som i sin vardag har ett omfattande behov av offentliga verksamheters kvalitet. Synpunkta!s mål är att - hjälpa individer till effektiva kontakter med kommunala förvaltningar - ge brukare och deras organisationer inflytande över och insyn i hur verksamheter som berör dem formas - synliggöra brukares erfarenheter i kommunalt kvalitetsarbete.

Förväntade effekter och resultat

Effekt: Genom ökat och effektivare synpunktslämnande stärka utsatta individers rättigheter, röstbärande föreningars påverkansmöjligheter och insyn, samt i förlängningen bidra till högre kvalitet i offentliga verksamheter. Resultat: - Tillgänglig digital kanal för individer att lämna bra synpunkter till offentliga förvaltningar - Möjlighet för röstbärande organisationer att driva frågor genom synpunkter - Fler, bättre synpunkter till Göteborgs Stad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av Funktionsrätt Göteborg som står för kontakt med användare, föreningar, mottagande förvaltningar och samarbeten. Teknisk utveckling görs av leverantören Raket AB. Appen utvecklas iterativt och inkrementellt. Projektet består av tre arbetspaket. Sluten beta riktad till individer sjösätts först, utökas sedan med organisationsspåret. Kontrollerad målgrupp: funktionshinderföreningar och deras medlemmar. Efter användarfeedback vidareutvecklas sluten till öppen beta av Synpunkta! (dator och mobil) att lansera i Göteborg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2019

Diarienummer 2019-01844

Statistik för sidan