Switched on nature

Diarienummer 2013-04794
Koordinator Shift Institute
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att öka medvetenheten kring hållbarhet, systemtänkande och nya teknologier. De som deltog på hacket i egenskap av designers/programmerare rapporterade alla att de fått nya insikter och nya idéer kring hur de skulle kunna arbeta vidare med frågor som relaterar till hållbarhet i sina respektive områden. Mediarapporteringen möjliggjorde också att en bredare publik fick insikter kring hållbarhet samt den möjliga kopplingen till teknik. även forskarna som deltog fick nya insikter kring hur teknik kan användas i deras arbete och i samhället.

Resultat och förväntade effekter

Seminariet var fullsatt, och även hacket fick max antal deltagare som vi beräknat att vi kunde ta in. Lösningarna som presenterades var innovativa och kopplade till forskningen. Tack vare att forskare funnits tillgängliga för feedback under processen kunde lagen arbeta fram idéer som var relevanta för utmaningen.

Upplägg och genomförande

Seminariet gästades av många framstående talare, partners och beredde en gedigen, bred grund för deltagarna på hacket. Det var uppskattat och enligt deltagarna inspirerande. Vår analys är att vi nästa gång ska kondensera innehållet och låta ett färre antal talare tala längre. Själva hacket var en lyckad process som helhet. Lagen fick chans att arbeta självständigt, att ringa eller träffa forskare för att ställa frågor och att få feedback på sina idéer och sin process från teamet i Shift och Protothon. Något som märktes när de presenterade sina resultat. Mediabevakningen exemplarisk.

Externa länkar

Protothons sida om hacket och om de idéer som presenterades. Shifts sida om hacket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.