Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator NOVA INNOVATION SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 9 809 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har deltagit vid AI, BIG DATA & XR 2019 konferensen samt det tillhörande matchmaking eventet och i samband med det skapat kontakter och nätverk för möjliga framtida samverkan och affärer.

Resultat och förväntade effekter

Som resultat av av deltagandet har vi expanderat vårt nätverk inom området samt inlett uppföljande möten för framtida samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Bra mix av info om samverkan och därtill kopplade finansieringsmöjligheter samt input från företag och forskningsorganisationer om inom vilka områden de är intresserade av att hitta samverkansprojekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 september 2019

Diarienummer 2019-04456

Statistik för sidan