SWElife Projektstruktur

Diarienummer 2015-06669
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation System
Bidrag från Vinnova 1 155 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

För att nå SWElife´s vision krävs kort- och långsiktiga insatser som driver utvecklingen enligt programmets effektlogik. Målet med projektet har varit att strukturera arbetet i insatsområden samt att planera och initiera insatser inom respektive insatsområde. Detta projekt har därför inkluderat projektledningskostnader för att strukturera, planera, initiera och koordinera aktiviteter i en långsiktigt hållbar struktur inom Swelife.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har strukturerat arbetet inom SWElife i insatsområden samt planerat, initierat och koordinerat insatser inom respektive insatsområde. Samtliga insatser stödjer SWElifes effektlogik och driver programmet framåt mot vår vision.

Upplägg och genomförande

Projektet har säkerställt en långsiktigt hållbar programstruktur för Swelife. Denna utgör en grundförutsättning för att kunna initiera och koordinera insatser inom Swelife fortsättningsvis

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.