SWElife programkoordinering

Diarienummer 2015-06724
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 10 308 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2019
Status Pågående

Externa länkar

www.swelife.se