Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWEDPROD Producera i Sverige

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet, att analysera och visa hur flexibel automation kan öka produktiviteten, har uppnåtts. Syftet att underlätta företagens beslut för automation vid kortserieproduktion har också uppnåtts via utveckling av projektets guide, speciellt anpassad för små och medelstora företag. Projektet har också bidragit till de automationsnätverk som har bildats i landet.

Resultat och förväntade effekter

Automationsguide för flexibel automation - underlättar automation hos SMF och vid kortserieproduktion. Fem av sex pilotföretag har infört automationslösningar under projektet, detta bidrar till internt lärande och högre framtida produktivitet. En kamerabaserad säkerhetslösning kan bidra till fler möjliga automationsaktiviteter. En IoT-modul under utveckling, som kan mäta produktivitet. Artiklar, konferens- och mässpresentationer, filmer och övrig teknikspridning har ökat intresset och kunskapen i Sverige kring flexibel automation.

Upplägg och genomförande

Projektparterna har gemensamt utvecklat en automationsguide med olika moduler som analyserar företagets behov och eventuella effekter av automation. Parallellt har teknisk utveckling skett vid OpiFlex och de deltagande pilotföretagen. Pilotföretagen intresserade av flexibel automation har valt olika automationslösningar, och fem av sex företag har också implementerat dessa. Projektets analysgrupp har följt deras besluts- och automationsstrategiprocesser genom modulerna i automationsguiden, som genom detta arbete kontinuerligt vidareutvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04483

Statistik för sidan