SWEDPROD Producera i Sverige

Diarienummer 2016-04483
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det har tidigare varit svårt att automatisera småserieproduktion och snabba omställningar vid högre volymer. Ny svensk teknik med flyttbara och snabbt omprogrammerbara robotar möjliggör detta. Projektet ska genom denna teknik visa om det går att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion i olika branscher i Sverige: metall-, trä-, bygg- och livsmedelsbranscherna. Målet är att skapa piloter på företag inom respektive bransch, och använda piloterna för gemensamt lärande samt forskning inom produktionsekonomi och produktionsergonomi.

Förväntade effekter och resultat

Takten för industriell digitalisering kommer att öka inom fyra branscher. Projektets nätverk och piloterna bidrar till gemensam kunskap för företagsledning, medarbetare och fackliga parter inom medverkande branscher. Projektets resultat innefattar beslutsmodeller för investering och införande av flexibel automation, baserat på en systemsyn som innefattar tekniska och organisatoriska aspekter, ekonomi och arbetsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Swerea IVF leder projektet i samverkan med småföretaget OpiFlex Automation. Swerea IVF och Chalmers är forskningsparter. Industriparter är BK Produkter, Ellagro, WM Press och KG List, Absolut Company, Anebyhus och SICK IVP samt organisationerna Träcentrum, Livsmedelsindustrierna, och IF Metall. Parterna utreder tillsammans konsekvenserna av att införa flexibel automation baserat på piltostudierna hos de medverkande industriföretagen, varav flera är SMF.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.