Swedish-American Life Science Summit 2015

Diarienummer 2015-03096
Koordinator DuHaan Groupe Inc
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Swedish-American Life Science Summit är ett årligt återkommande projekt som syftar till att sammanföra forskare, företagsledare och investerare inom Life Science-sektorn. Målet är att stimulera företagsamheten i branschen, underlätta forskning och innovation genom att öka investeringar, kunskapsutbyte och partnerskap, samt etablera Stockholm som ett internationellt ledande innovations- och forskningscentrum. SALSS 2015 har fått mycket positivt gensvar från deltagare, uppmärksamhet från media, samt väckt intresse för SALSS 2016, vilket vittnar om god måluppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

SALSS 2015 resulterade i nya relationer mellan investerare, företag och yrkesverksamma, debatt och kunskapsutbyten, medial uppmärksamhet, samt potentiella transaktioner. Långsiktiga effekter är att öka utländska investerares medvetenhet om svenska företag och engagemang i svenskt näringsliv. SALSS engagerar representanter från flera kontinenter. En förväntning är att SALSS växer till ett globalt forum för investerare, företag och forskare från hela världen, vilket således bidrar till att säkra kapital från de länder som har störst kapitalöverskott.

Upplägg och genomförande

SALSS bedrivs i projektform, enligt styrelsens riktlinjer. Projektledaren arbetade heltid 1 april till 30 september, stödd av ordförande och styrelse. Ansvarsuppgifter innefattade kontakten med sponsor- och partnerföretag, finansiell planering, inbjudan av talare, företag och deltagare, arrangemang av faciliteter och logistik, uppföljning och utvärdering. Logistikansvarig, projektassistent och funktionärer arbetade deltid. Ordf. arbetar aktivt strategiskt hela året med att marknadsföra och sammanföra företag, finansiärer och andra relevanta samarbetspartners.

Externa länkar

Swedish-American Life Science Summit

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.