Swedish Adrenaline Power meter - lansering

Diarienummer 2013-04070
Koordinator SWEDISH ADRENALINE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utfallit enligt planen. Vi har utvecklat effektmätaren samtidigt som affärsutvecklingsaktiviteterna pågått. Under projektet har affärsmodellen förfinats och utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet är att lansera effektmätaren POWER360 på den internationella marknaden. Speciell inriktning var USA. Vi bedömer att vi väl uppfyllt målen som sattes upp. Bolaget har fått internationellt erkännande och fått mycket god respons på den affärsmodell som utvecklats.

Upplägg och genomförande

Bolaget har utvecklat affärsmodellen samtidigt som produkt och produktionsmetoder utvecklats. Detta har lett till en stark integration av produktionsmetoderna i affärsmodellen för att erbjuda kunderna flexibilitet och kundanpassade produkter.

Externa länkar

Sports innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.