Sweden-Japan Foundation´s samarbete med Japan 2014

Diarienummer 2014-06197
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat