Svenska Innovationspriset 2014

Diarienummer 2014-04129
Koordinator VECKANS AFFÄRER AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenska Innovationspriset och Innovationspriset Student har sedan 2007 årligen delats ut till företag och eller personer som har skapat en innovativ produkt, tjänst eller verksamhet. Svenska Innovationspriset utdelas för att uppmärksamma viktiga svenska innovationer som har nått ett kommersiellt genomslag. Innovationspriset Student ska uppmärksamma en person, grupp eller företag som skapat en innovativ tjänst eller produkt under sin utbildning på universitet eller högskola. Vinnarna utses av en jury.

Resultat och förväntade effekter

Vinnarna av Svenska Innovationspriset och Innovationspriset Student utsågs den 4 november i samband med Veckans Affärers Framtidsdag på Hilton Slussen i Stockholm. Till pristagare i den första kategorin utsågs Yubikey, en lösning för att säkert, snabbt och enkelt logga in med en och samma USB-nyckel till hela internet. Innovationspriset Student gick till Swiftcourt, ett digitalt verktyg för att lösa tvister som i dag är för små för att lösa i domstol. Pristagarna får mottaga ett stipendium på 100 000 kronor varderas.

Upplägg och genomförande

Pristagarna har utsetts av en jury. Utdelningen skedde i samband med Veckans Affärers Framtidsdag, där Vinnova hade en egen breakout-session om innovation med fokus på digital hälsa. De sammanlagt sex finalisterna i de två kategorierna presenterades i det ordinarie programmet. Finalisterna har presenterats under hösten i Veckans Affärer och på sajten va.se, och en längre intervju med vinnarna har publicerats i tidningen och på sajten. Själva prisutdelningen skedde i samband med en aktivitet med särskilt inbjudna gäster efter det ordinarie programmet på Framtidsdagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.