Svensk aptitost

Diarienummer 2014-05645
Koordinator AGRISATIVA AB - Halltorps mejeri
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är/var att gå från en hantverksmässig tillverkning av aptitostar till en rationell tillverkning. I målet ingick att detta skall genomföras med fortsatt strikt kontrollerade hygieniska metoder, förbättrad ergonomi och ökad effektivitet vad gäller främst arbetstid. Detta med hjälp av innovativa tekniska lösningar anpassade för entreprenörens utgångspunkter. Tre delmål sattes upp i ansökan. I samtliga områden har entreprenören vunnet nya värdefulla insikter, dock har en del av de inledande hypoteserna fått överges i takt med ökad förståelse.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att entreprenören funnit/skapat lösningar för de tre fokus projektet hade. Inhämtning av råvara kommer ske med tank på bilsläp där disk sker enligt C.I.P. med fast utrustning från mejeriet. God hygien säkerställs, metoden blir rationell ur arbetssynpunkt. Formsättning av ostmassa kan göras i sammanfogade ostformar med styrplåt, ostmassans receptur och förbehandling är avgörande för resultatet. Manuellt arbete minskas, ergonomin förbättras. Förpacknings material som andas och uppfyller kundens krav har provats fram. Manuell förpackningsmetod, men rationell.

Upplägg och genomförande

Tre fokus har undersökts parallellt. Inhämtning av mjölk har prövats ur arbetssynpunkt och hur lätt det går att rengöra mellan batcher. En konsult kopplades in för projektering av lämplig utrustning. Formsättning i sammanfogade ostformar testades genom egen ystning. Svårigheten låg i ostmassans konsistens. Studiebesök vid franskt mejeri gav avgörande insikter. Samtidigt kundfokus med provningar för feed-back gällande smak och utseende. Ostgrossist inkopplad som resurs. Provat olika förpackningsmaterial. Utformat utifrån kundbehov (intervju), och lagringsstabilitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.