Sustainability Jam Göteborg

Diarienummer
Koordinator F:a Anton Breman - Co-Lab
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en plattform för olika aktörer i Göteborg för att träffas och arbeta tillsammans, detta uppfylldes genom att genomföra jammet. Vi har även sätt till att alla deltagare har fått varandras kontaktuppgifter och har bjudit in samtliga deltagare till uppföljningsträffar.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna under jammet arbeta i grupper med personer som det inte arbete med tidigare fick det möjlighet att samarbeta med kompetenser som det tidigare inte erfarit. Det fick lära sig av den process vi erbjöd men vi observerade ett stort utbyte mellan lagmedlemmarna av processer, verktyg och fakta. Detta har visat sig att flera av deltagarna skapat nya kontakter som det vill fortsätta samarbeta med framöver. Genom dessa aktiviteter anser vi att det förväntade effekterna uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Initialt följde vi den mall och schema som vi utvecklat inför eventet. Det vi observerade under helgen var att pga deltagarantalet var det svårt för processhandledarna att få alla grupper att vara på samma nivå. Detta visade sig att vissa grupper var mycket längre fram i processen än andra medan andra grupper låg efter. Efter denna observation öppnade vi upp schemat och gav mer fria händer för deltagarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.