Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sunabler

Diarienummer
Koordinator ENNOCODE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Viktiga resultat som projektet gav

- Att omvandla förnybar energimarknad i Sverige. Med vår lösning kan alla bli producent av solel och inte begränsat till enbart de som har tomma tak. - Att omvandla tankesätt hos konsumenter. Dvs, att motivera konsumenterna att bli aktiva i att producera förnybar energi istället för att enbart handla förnybar energi från elleverantör. - Att bidra till målnummer 7 och 13 enligt Agenda 2030. Vår lösning kommer att motivera fler husägare att installera solcellstak, även inkludera folk till att bidra till detta mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projekt har skapat en finansieringsmodell som gör det enklare för alla aktörer, även privatpersoner att skaffa solpaneler och producera solel. Vi förväntar: - Bättre ekonomi i samhällen. Elkostnader blir minskade för Sun Hosts. För Sun Funder ökas deras inkomster vid försäljning av solel. - Ökat goodwill känsla. Användare kan följa deras produktion av solel och därmed kan man känna att man har räddat miljö på riktigt. - Miljömässig effekt. Vår lösning minskar utsläpp av karbon. För en standard solcellstak som i detta projekt minskar 3,500 kg karbon per år.

Upplägg och genomförande

I första skedet skapades ett utkast på modellen som utgångspunkt för intervjuer. Efter intervjuer så anpassades modellen efter åsikter från kunder. Uppföljning på intervjuerna gjorts för att få återkoppling till den anpassade modell. Processen är upprepad i 3 gånger. Arbetet har resulterat i skapande av finansieringsmodell som investerare och husägare har hjälpts åt att definiera och fine tune. Utveckling av programvara Vidare har vi utvecklat prototyp för investeringsplattformen. Detta gjorde vi genom att skapa en mockup av plattformen och få återkoppling från kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01003

Statistik för sidan