Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sunabler

Reference number
Coordinator ENNOCODE AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - phase 1

Purpose and goal

- Att omvandla förnybar energimarknad i Sverige. Med vår lösning kan alla bli producent av solel och inte begränsat till enbart de som har tomma tak. - Att omvandla tankesätt hos konsumenter. Dvs, att motivera konsumenterna att bli aktiva i att producera förnybar energi istället för att enbart handla förnybar energi från elleverantör. - Att bidra till målnummer 7 och 13 enligt Agenda 2030. Vår lösning kommer att motivera fler husägare att installera solcellstak, även inkludera folk till att bidra till detta mål.

Expected effects and result

Projekt har skapat en finansieringsmodell som gör det enklare för alla aktörer, även privatpersoner att skaffa solpaneler och producera solel. Vi förväntar: - Bättre ekonomi i samhällen. Elkostnader blir minskade för Sun Hosts. För Sun Funder ökas deras inkomster vid försäljning av solel. - Ökat goodwill känsla. Användare kan följa deras produktion av solel och därmed kan man känna att man har räddat miljö på riktigt. - Miljömässig effekt. Vår lösning minskar utsläpp av karbon. För en standard solcellstak som i detta projekt minskar 3,500 kg karbon per år.

Planned approach and implementation

I första skedet skapades ett utkast på modellen som utgångspunkt för intervjuer. Efter intervjuer så anpassades modellen efter åsikter från kunder. Uppföljning på intervjuerna gjorts för att få återkoppling till den anpassade modell. Processen är upprepad i 3 gånger. Arbetet har resulterat i skapande av finansieringsmodell som investerare och husägare har hjälpts åt att definiera och fine tune. Utveckling av programvara Vidare har vi utvecklat prototyp för investeringsplattformen. Detta gjorde vi genom att skapa en mockup av plattformen och få återkoppling från kunder.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 21 March 2017

Reference number 2017-01003

Page statistics