Styrväxel för tunga elektrifierade fordon

Diarienummer
Koordinator Cascade Drives AB
Bidrag från Vinnova 1 011 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla en elektromekanisk linjäraktuator för en styrapplikation i ett tungt fordon. Målet är att utveckla och tillverka prototyper samt bänk- och fälttesta dessa för att kunna nå en marknad med volymspotential.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projekt generar prestandaresultat vilka attraherar en betydande marknad och som skapar underlag för kundens köpprocess. Projektet förväntas leda till försäljningsintäkter om 3MSEK 2020, 6MSEK 2021 för att under 2022 generera en första serieorder om 30MSEK.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med insamlande av kravspecifikationer från ett antal strategiska kunder. Därefter designas ett antal koncept som presenteras och godkänns av nominerad kund. Projektet går sedan in i fasen för detaljkonstruktion, tillverkning, montering och bänktester. Efter bänktester levereras prototyp till 1-2kunder för fälttester. Resultaten från bänk- och fälttester kommer att marknadsföras på mässor och kundbesök vilka förväntas generera försäljningsintäkter med början 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2020

Diarienummer 2018-05199

Statistik för sidan