Styrning av Carbon Footprint i Återvinningsbaserad Metallurgisk Produktion

Diarienummer 2012-03164
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 491 735 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utvärdera de potentiella fördelarna med en förbättrad råmaterialoptimering och medvetenhetn gällande ´carbon footprint´ (utsläpp av gaser som bidrar till växthuseffekten vid produktion) i Kina. Dessutom att studera möjligheterna till industriella förättringar m a p dessa områden. Specifikt så skulle förstudien finna specifika affärsfall där en förbättrad råmaterialoptimering kan leda till en bättre produktionsekonomi och ett minskat ´carbon footprint´ värde.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från förstudien gällande de två förväntade resultaten blev de följande: 1. Ett svensk-kinesiskt konsortium har bildats. Från Sverige så deltar universitetet KTH samt företagen Kobolde, ABB AB och Stena. Från Kina så deltar universitetet USTB och företaget TISCO. Flera andra kinesiska företag inom USTBs nätverk är också mycket intresserade av denna forskning. 2. Ett svensk-kinesiskt projekt med titeln ´ECOMET - Styrning av ´carbon footprint´ och andra miljöfaktorer i återvinningsbaserad metallurgi´ lämnades in till VINNOVA i maj 2013 (Diarienr: 2013-02162).

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes enligt följande: 1. I januari 2013 hölls en workshop vid USTB i Beijing samt besök vid skrotföretaget TGXL i Baodin och hos kinesiska gjuteriföreningen i Beijing. 2. Baserat på diskussionerna i januari så genomfördes två inlednade fältstudier vid skrotföretaget TGXL och stålföretaget TPCO i feb 2013. Deltagare från USTB, Kobolde och KTH. 3. I april hölls en workshop vid KTH mellan KTH, Kobolde och USTB för att diskutera detaljer kring ett framtida samarbete samt för att formulera en projektansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.