Stora och små - Innovation Pioneers 2015

Diarienummer 2015-06601
Koordinator Innovation Pioneers IP International AB - Innovation Pioneers IPI AB
Bidrag från Vinnova 192 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har gett alla medlemmar i Innovation Pioneers ökad insikt och kunskap om hur man på bästa sätt samverkar mellan stora och små bolag. Det har även gett en yta för ökad affärssamverkan mellan små bolag och stora bolag. En del i detta arbete är att stimulera till dialog, framförallt hos stora bolag, kring hur samverkan sker mellan små och stora bolag. Projektet har skapat djupare nätverk mellan små bolag och stora svenska företag och stimulerat till diskussion, lärande och reflektion kring hur stora och små kan samverka effektivare.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och effekter av projektet var att öka samverkan mellan större bolag/organisationer och mindre. I det har projektet skapat utbildning, insikter, träning och ett sammanhang där partnerna har kunnat mötas. Projektparterna har kunnat delta i arbetet att utveckla den metodik som kan leda till samverkansformer mellan olika mognadssituation och storlek i näringslivet. Parterna har kunnat bidra till andras framgång, genom att dela av sin egen kunskap och framgång.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört planerade aktiviteter med högt deltagande bland medlemmarna och genom de skapat förutsättningar för ett slutresultat i linje med förväntningar.

Externa länkar

Innovation Pioneers, founded by innovation leaders from consumer, industrial, service and digital industries.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.