Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens versamhet 2011

Diarienummer
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

AFSR:s verksamhet kan sammanfattas enligt följande: - Information och konsultverksamhet till enskilda forskare, myndigheter och organisationer - Medverkan i gästforskarbesök, studieresor, seminarier och planeringsmöten - Anordnande av forskarseminarier och konferenser - Utlysning och administration av priser och resestipendier - Stöd till forskningssamarbete mellan svenska och franska forskare - Generella insatser till stöd för svensk-franskt forskningssamarbete

Resultat och förväntade effekter

AFSR har medverkat i bl.a. följande projekt: - Planering av ett europeiskt seminarium om ´Quality System for Evaluation of European Science and Technology Education´ (med KTH). - Medverkan i ett projekt för att skapa broar mellan EU och Marocko. - Besök av professor Haroche, inom ramen för Wenner-Gren stiftelsernas program ´Distinguished Lecturers´. Planeringsmöten har hållits för ett femte möte i samarbete med franska forskningsministerium inom ramen för AFSRs seminarserie ´Technology Foresight´.

Upplägg och genomförande

Omöjligt att göra en slutanalys. Samarbetet är pågående.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03586

Statistik för sidan