Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens versamhet 2011

Diarienummer
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

AFSR:s verksamhet kan sammanfattas enligt följande: - Information och konsultverksamhet till enskilda forskare, myndigheter och organisationer - Medverkan i gästforskarbesök, studieresor, seminarier och planeringsmöten - Anordnande av forskarseminarier och konferenser - Utlysning och administration av priser och resestipendier - Stöd till forskningssamarbete mellan svenska och franska forskare - Generella insatser till stöd för svensk-franskt forskningssamarbete

Resultat och förväntade effekter

AFSR har medverkat i bl.a. följande projekt: - Planering av ett europeiskt seminarium om ´Quality System for Evaluation of European Science and Technology Education´ (med KTH). - Medverkan i ett projekt för att skapa broar mellan EU och Marocko. - Besök av professor Haroche, inom ramen för Wenner-Gren stiftelsernas program ´Distinguished Lecturers´. Planeringsmöten har hållits för ett femte möte i samarbete med franska forskningsministerium inom ramen för AFSRs seminarserie ´Technology Foresight´.

Upplägg och genomförande

Omöjligt att göra en slutanalys. Samarbetet är pågående.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.