Stöd till R&D Management Conference 2011 Sustainability & Innovation

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att för första gången i Sverige anordna The R&D Management Conference. Utfall: Väl genomfört. Skapa en bred mötesplats kring innovationsforskning, med deltagare från policy studies, sustainability forskning, samt industri. Utfall: Ovanligt hög grad av industrideltagande för denna typ av akademiska konferenser. Att anordna ett ambitiöst doktorandprogram med stipendier. Utfall: Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och ´tutors´ rönte ett positivt mottagande.

Resultat och förväntade effekter

I siffror. 150 forskande deltagare (varav 121 fullbetalande), plus industrimedverkande. 100 peer-reviewed konferensbidrag. 10 externa temaledare klara sex månader före konferensstart Post-conference ph d program med 25 deltagare 5 industri keynotes i plenar med livliga diskussioner i interaktiv möteslokal. Genom det framgångsrika genomförandet räknar LIU med fler internationella förfrågningar att ordna relevanta konferenser.

Upplägg och genomförande

Förberedelsearbete under 1 år, internationell programkommitté med deltagare från LIU, KTH, CTH samt Manchester Business School; lokal organisationskommitté. Mycket aktiv hemsida med omfattande information om program, keynotes, process, m m. Konferensgenomförande med programkommittéledamöter som ordförande för samtliga keynotepass. Parallella sessioner med förberedda diskutanter på alla sessioner. Doktorandworkshop med seniora forskare som kommentatorer och tutors.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02620

Statistik för sidan