Stayble Therapeutics Banbrytande behandling mot kronisk ryggsmärta

Diarienummer 2014-01809
Koordinator Encubator AB - Encubator AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 vår

Syfte och mål

Syftet med VinnVerifieringprojektet var att etablera och sammansvetsa en organisation bestående av de kompetenser som är nödvändiga för att driva projektet mot kliniskt proof of concept. VINN-Verifieringsprojektet har gett Stayble Therapeutics möjlighet att verifiera den kommersiella och tekniska potentialen, knyta till oss viktiga samarbetspartners samt driva projektet till en punkt då produkten och organisationen är mogen att attrahera riskkapital för vidare klinisk utveckling

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av VinnVerifieringsprojektet är att Stayble har genomfört följande mål med mycket gott resultat: 1) Tydligt verifiera behovet och vinningen av en introduktion av Staybles behandling mot kronisk ryggsmärta. 2) Tekniskt verifiera produkten både in vivo och in vitro 3) Göra projektet redo att efter avslutat projekt ta in kapital för att finansiera nästa steg av utvecklingen i form av kliniska studier.

Upplägg och genomförande

VinnVerifieringsprojektet bestod av tre primära milstolpar: - MS-1 Kommersiell verifiering, tillverkningspartner och regulatorisk strategi - MS-2 Verifiering av stödsystem, toxikologiska krav samt stabilitet - MS-3 Förberedelser inför kliniska studier samt säkring av vidare finansiering för fortsatta kliniska studier Milstolparna har genomförts i med kliniska experter (både konsulter och praktiserande kliniker) och regulatoriska experter tillsammans med Staybles interna organisation.

Externa länkar

http://staybletherapeutics.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.