Starcounter unified database pardigm - query language

Diarienummer 2014-00352
Koordinator Starcounter AB - Starcounter
Bidrag från Vinnova 2 368 170 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Starcounters teknologi är med sin paradigm agnostiska kärna väl positionerad i den nya generationen av databasteknologier. Detta projekt har utökat och förbättrat funktionen ´generic purpose query language SQL´ med graf orienterad syntax och semantik. Databaskärnan har förbättrats ytterligare med stöd för dynamiska modeller såsom graf- modeller. Projektet har väl uppnått målet med att göra Starcounter och Starcounters frågespråk agnostiskt i enlighet med ´Unified Database Paradigm´.

Resultat och förväntade effekter

Starcounter har sett ökat användande av graf-modeller. Vi har utökat SQL frågespråket med graf operatorer, ´transitive closure, in addition to path expressions, inheritance and imperative functions and properties´. Projektet har också utvecklat funktionen för dynamisk typer. Dessa vidareutvecklingar gör det möjligt för andra tillverkare att på Starcounters teknologi utveckla mycket komplexa programvaror.

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserade i genomförandet på fysiska lager samt på deklarativa och imperativa lager. Det fysiska lagret implementerade hög effektivt stöd för dynamiska typer. Deklarativa SQL utökades med en ny syntax och semantik samt att den uppdaterade grammatiken verifierades. Det imperativa .NET API:et tillfördes stöd för graf och modeller med dynamiska typer.

Externa länkar

[2] CoreCLR is open source [3] Microsoft releases .NET Core preview for Mac and Linux [4] AppIOS: Platform for Building Next Generation Enterprise Software [1] Starcounter wiki: Graph syntax

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.