Stamcellsbaserat teratogentest

Diarienummer 2014-04775
Koordinator Toxcode AB - Institutionen för fysiologi och farmakologi, KI
Bidrag från Vinnova 496 558 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var ett proof-of-concept för vår stamcellsbaserade test av substanser för utvecklingsbiologiska (teratogena) effekter. De resultat vi fått visar att testet kan påvisa teratogena effekter av bl.a. talidomid (även känt som neurosedyn). Teratogena effekter av talidomid kan bara ses på möss och kaniner i extremt höga doser, vilket är en av orsakerna till neurosedynskandalen. Vi kan detektera lägre doser talidomid med vårt system än andra tester och göra det snabbare, billigare och mer reproducerbart.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan med vår metod detektera substansers teratogena effekter på ett mycket känsligt sätt och då testet dessutom är snabbare och billigare än de test som finns på marknaden idag har det stor potential. Metoden är mycket lätt att skala upp för stora screeningar av kemikalier såväl från miljöområdet som inom läkemedelsutveckling.

Upplägg och genomförande

Metoden är baserad på strategiska samarbeten med världsledande grupper vilket borgar för spjutspetskompetens inom respektive teknikdel. De bioinformatiska analysmetoderna och databasen med resultaten av analyserna kommer att utgöra ett stort värde i företaget och är det område där vidare satsningar kommer att fokuseras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.