SSynCAHD - Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Diarienummer
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt - Avdelning för epidemiologi, sjukdomskontroll och smittskydd
Bidrag från Vinnova 502 450 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genom korsbefruktning mellan teknisk och epidemiologisk expertis hitta vägar för utveckling av veterinär syndromövervakning, och att stärka förmågan till tidig upptäckt av sjukdomar som kan förorsaka lidande för människor och djur. Målen att bygga upp en kunskapsbas och etablera en engagerad community av experter är uppfyllda och vi bedömer att vi nu har en god kunskapsgrund samt det nätverk som behövs för att gå vidare med nästa steg i utvecklingen av ontologin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att vi nu har en god kunskapsgrund, ett fungerande nätverk och en klarare bild av vilka resurser som krävs för att gå vidare med nästa steg i utvecklingen av ontologin. Vidare utveckling är nödvändig för att effektmålen - en stärkt övervakning och förbättrad djur- och folkhälsa skall uppfyllas, men projektet har redan bidragit till ett stärkt nationellt och internationellt nätverk samt etablering av Sverige som ett drivande föregångsland på området.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit indelat i fyra väl avgränsade arbetspaket vilka i stort sett förlöpt enligt plan. Ett tillägg var inventeringen av befintliga ontologier och hur dessa skulle kunna återanvändas. Arbetspaket 4 (Framtagande av projektansökan för utvecklingsprojekt) pågår fortfarande med målsättningen att den skall vara klar i tid för nästa ansökningsomgång i FRöN. Alternativa finansiärer har också inventerats. Samarbetet i projektgruppen, och gentemot styrgrupp, har fungerat väl.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-02856

Statistik för sidan