SSES: Summer Innovation Program

Diarienummer 2011-01438
Koordinator Stockholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med programmet var att fördjupa studenternas förståelse för och erfarenhet av den innovativa kultur som har satt Silicon Valley på kartan. Programmet har bland annat och framförallt erbjudit deltagare en unik möjlighet att stödja deras utveckling som framtida globala ledare inom området innovation.

Resultat och förväntade effekter

Efter genomförd utbildning och företagsplacering skall samtliga deltagare kunna: Visa kunskap i hur man presenterar nya idéer och initiativ, samt förhandla ett framgångsrikt genomförande av detsamma. Visa förståelse för vad en innovativ kultur är och vilka egenskaper en ledare i en entreprenöriell organisation behöver för att på bästa sätt främja innovation. Erbjuda kunnig ledning för stöd i innovationsprocesser och -verksamhet.

Upplägg och genomförande

Programmet genomfördes som heltidsplaceringar på företag i San Francisco Bay Area, och bestod av veckovisa möten och seminarier med övriga deltagare runtom i Bay Area. Baserat på matchning av deltagare och lokala företag och entreprenörer, fick deltagarna placering antingen i San Francisco, San Jose, Oakland och/eller Palo Alto.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.