SSE Business Lab

Diarienummer 2018-00838
Koordinator SSE Business Lab AB - SSE Business Lab AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Etablera ett erfarenhetsutbyte så att SSE Business Labs verksamhet håller samma eller högre nivå än, samt bidrar till utvecklingen av, andra inkubatorer i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

För SSE Business Lab är det av särskilt intresse att få till ett erfarenhetsutbyte och en process för peer-review för utvecklingen av ett sofistikerat mätsystem vad gäller mognadsgraden av företag när de antas till inkubatorn samt när de lämnar inkubatorn. SSE Business Lab kan bidra med insikter om att bygga en pay-it-forward-kultur vad gäller engagemang i inkubatorn och dess företag.

Planerat upplägg och genomförande

SSE Business Lab kommer att delta i minst två ERFA-möten, som anordnas av SISP, per år 2018-2019 för att utbyta erfarenheter. SSE Business Lab kommer även att delta i processen för peer-review med andra inkubatorer för att kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten.

Externa länkar

SSE Business Lab

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.