SSBBS 2015 Adroit Science AB

Diarienummer 2015-00023
Koordinator ADROIT SCIENCE AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015