Spetsanvändare för innovation inom Stroke-vård

Diarienummer 2012-04196
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 850 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vården ska förstå användarinnovation och lära sig att utveckla vården med hjälp av spetsanvändare. Projektet har med hjälp av användare bidragit med konkreta förbättringsåtgärder kring t ex rehabilitering och kommunikation. Projektet har också bidragit till att utveckla praktiken kring ´lead user´ forskning genom ett skarpt utvecklingsprojekt inom strokevård. Projketet har lyft förhållningssättet att få patienter aktiva i utvecklingen av vården och visat att spetsanvändare finns och själva genomför lösningar för att bli friskare.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av lead user metod har spetsanvändare identifierats vilka har uppnått unika resultat för strokerehabilitering. Lead user analys av innovationsslussen har utvecklat bedömningsstrategier för innovationsprojekt, vilket ger förbättrat stöd. Strokeprojektet visat att också användare kan bidra till processutveckling, där innovationsslussen mest fokuserat produktidéer. Sammantaget har projektet gett effekten att processen för ett nytt förhållningssätt till innovation utifrån användare som resurs har stärkts och utgör ett viktigt bidrag i testbädden Experio Lab.

Upplägg och genomförande

I uppstarten av projektet stod det klart att vi behövde genomföra en tvåstegsraket. För många var det nytt att metodiskt involvera användare i innovationsarbete. Vi genomförde därför först en studie med hjälp av tjänstedesignmetodik i syfte att öka mognadsgraden i arbetet med användare generellt. Med denna som underlag identifierades sedan ett antal spetsanvändare. Ett strategiskt val för att bygga egen kompetens var att välja anställning av designkompetens hos LiV respektive SP istället för konsultinsatser. Två designers finns även efter projektet kvar i anställning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.