Specialiserad läkemedelsformulering för användning vid behandling av kolestatiska leversjukdomar

Diarienummer
Koordinator Albireo AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2015
Status Avslutat