Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Sparks Inspiration, Challenge and Lead Generation

Diarienummer
Koordinator Ideella föreningen Sparks Generation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Målet med projektet inom ramen för Vinnova - Social innovations steg 1 var att testa vår hypotes med målgruppen om att det går att vi kan skapa och stötta ett flöde från inspiration på t ex Youtube, Instagram och Snapchat, till aktivering via challenges, för att de sedan skall ta steget till att prova på en aktivitet lokalt i en förening. Detta mål har uppfyllts då vi kunnat testa och dessutom samutveckla lösningen med ungdomarna själva. De har dessutom adderat några komponenter i lösningen som vi nu tagit in i vår MVP.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått de resultat vi önskade, nämligen att få en tydlig bild av flödet vars innehåll vi dessutom har utvecklat och testa med målgruppen. Vi har också en tydlig bild av vår MVP som vi dessutom påbörjat arbetet med att utveckla. Vi kommer att lansera vår lösning den 15/4 tillsammans med partners såsom Kulturskolan i Stockholms Stad, Svenska Volleybollförbundet, Sollentuna Volleyboll, IFK Stocksund och Fryshuset.

Upplägg och genomförande

Researchfasen - förstå barn och ungas relation till intressen och hobbies samt vilka hinder de såg inför sökandet av ny hobby. Djupintervjuer med barn och föräldrar samt desktop research, samt legal utredning. Koncept & testfasen - workshop med en hel klass åk 7 kring lösningen. Här tillkom nya byggstenar i flödet som vi nu tagit in i MVP. Vi har också testat och vidareutvecklat olika innehållsbitar med målgruppen i olika iterationer Definition av MVP - vilket innehåll och funktioner som bör ingå och teknik till den första tekniska lösningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01316

Statistik för sidan