Sparks Inspiration, Challenge and Lead Generation

Diarienummer 2018-01316
Koordinator Ideella föreningen Sparks Generation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Sparks Generations övergripande mål är att alla unga skall hitta något som de brinner för (sk SPARK) och spendera tid att utvecklas inom den. Vi är en rörelse där unga kan hitta, uttrycka och dela med sig av sin passion. Vi stöttar ungdomar (18-25 år) som själva brinner för något, att inspirera och agera förebilder för 10-13 åringar, i en trygg och peppande digital miljö. Hypotesen är att vi kan skapa och stötta ett flöde från inspiration på t ex Youtube, Instagram och Snapchat, till aktivering via challenges, för att de sedan skall ta steget till att prova på en aktivitet lokalt i en förening.

Förväntade effekter och resultat

Tydligt definierat flöde från inspiration, aktivering till konvertering in till att testa lokal föreningsverksamhet, som utvecklas tillsammans med målgruppen 10-13 åringar, föräldrar och föreningar. Storyboard på flödet, och vilka konkreta uppgifter som tjänsten ska lösa för att stötta flödet. Prioritering av funktioner utifrån användarvärde, utveckling i tid och kr. Funktioner som tjänsten kan innehålla i de olika kanaler som youtube, Instagram, snapchat online/app och kommunikation med lokala aktörer - samt första teknisk utvärdering av dessa. MVP-rekommendationer.

Planerat upplägg och genomförande

15/5 - 21/6: Mappning av flödet från inspiration, till aktivering vidare till konvertering till prova på tillfälle hos lokal förening. 1/6 - 13/7: Storyboard, funktionsbeskrivningar, tester och prioriteringar 6/8 - 28/9: Utvärdering av testerna, teknisk rekommendation och förslag på MVP.

Externa länkar

www.sparksgenerations.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.