Spårbarhet i THz-området

Diarienummer 2016-02731
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Numera kan de flesta nationella metrologinstitut (NMIer) runt om i världen tillhandahålla spårbara mätningar upp till 110 GHz. Dessutom kan NIST, PTB och NPL även ge exakta och spårbara mätningar över 110 GHz. För närvarande är PTB-forskningen inriktad på en utökning av spårbar för effekt och S-parametermätningar över 110 GHz. PTB och SP delar intresset för att utföra jämförelser av bilaterala mätningar på 110 GHz eller högre. Projektet innehåller en undersökning av behovet av att utveckla THz-metrologi vid SP / RISE.

Resultat och förväntade effekter

Frekvensområden där ytterligare utveckling av spårbar metrologi behövs ligger huvudsakligen under 100 GHz. Det är frekvensområdet för fordonsradar, liksom mikrovågskommunikation i fasta jordbundna mikrovågsförbindelser samt satellitkommunikation. Behovet av spårbara referenser över 100 GHz inkluderar sensorer för rymdapplikationer och atmosfärs observationer samt markbundna kommunikationslänkar. Inom detta projekt har RISE / SP studerat möjliga mätmetoder och den förväntade osäkerheten för sådana mätningar.

Upplägg och genomförande

Den svenska mikrovågsindustrin är avancerad, och företag som arbetar med sensorer, satellitkommunikation och rymdapplikationer är framgångsrika. Ett behov av noggranna och tillförlitliga mätningar på över 1 THz kommer från industrin samt också från akademisk forskning vid universitet, främst Chalmers. Inom GHz Center-projektet har SP / RISE utfört preliminära mätningar av enheter upp till 1,1 THz. Exakta och noggranna mätningar vid THz-frekvensen gör det möjligt för Chalmers att utveckla en högfrekvent modell som kan användas för THz-frekvenser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.