Social Robotik

Diarienummer 2014-05913
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en strategisk innovationsagenda för teknikutveckling och forskning inom social robotik, som identifierar aktörer, viktiga applikationsområden, och teknologins möjligheter, potentiella hinder och risker. Detta har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Agendan avser att ledsaga utvecklingen och bana väg för förnyelse, kraftsamling och gränsöverskridande samverkan inom området social robotik. Agendan för social robotik ger Sverige en unik möjlighet att spela en nyckelroll i utvecklingen av ett område som på ett avgörande sätt kommer att omdana våra arbetsliv och våra sociala miljöer.

Upplägg och genomförande

Experter från näringsliv, offentlig sektor samt forskningsutförare bjöds in till en serie tematiska workshops med olika teman: platscentrerad social robotik, personcentrerad social robotik och representerande robotar. I en sammanfattande workshop diskuterades mer övergripande frågor som etiska hänsyn, datalagring och integritetsfrågor. En skrivargrupp har tagit fram agendatexten som i omgångar cirkulerats bland projektets nyckelpersoner. Den resulterande agendatexten avspeglar det som framkom under workshoppar och nyckelpersonernas reflektioner väl.

Externa länkar

http://www.speech.kth.se/socialrobotics/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.