Snabb och kostnadseffektiv tillverkning av högprestandakompositer, Fas 3

Diarienummer 2013-03312
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 8 565 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - LIGHTer Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Projektet syftade till att i en branschöverskridande konstellation utveckla "snabb och kostnadseffektiv tillverkning av kompositprodukter". Samtliga målsättningar uppfylldes enligt följande:En robotcell togs fram för demonstration av tillverkning av flygplansstruktur om 500 enheter/år.Visionsteknik demonstrerades för kvalitetsbedömning in-line.En chassikomponent i kolfiber togs fram med potential om 100 000 detaljer/år.Ny formningsteknik för material i flygmotorkomponent sänkte kostnad med 40%.Kravbilder inklusive konstruktionskoncept togs fram för kompositbroar.

Resultat och förväntade effekter

Robotcellen uppvisade hög potential för helautomatiserad tillverkning av högprestandakomponenter inom flyg.Visionsbaserad inspektion under tillverkning möjliggör ökad spårbarhet och lägre kassationskostnader.Tillverkning av en chassikomponent i höga tillverkningsvolymer höjde kunnandet och innebär nya möjligheter för underleverantörer.Ny formningsteknik för material sänkte tillverkningskostnaderna med upp till 40 %.Nya kravbilder och konstruktionskoncept för kompositbroar ökade beställarkompetens hos myndigheter och gynnar svensk kompositindustri.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs parallellt i tre "demonstrationsaktiviteter" som leddes av de industriella problemägarna GKN Aerospace, Saab AB och Volvo Cars, med målet att demonstrera deras respektive tekniker på TRL5-6. Två arbetspaket på TRL 3-4 leddes av de akademiska parterna KTH och Chalmers. Swerea SICOMP och KTH deltog i samtliga demonstratorer och spelade en viktig roll som kunskapsöverförare mellan branscherna. Tre workshops samt tekniska möten mellan partners bidrog till goda kontaktytor och erfarenhetsutbyte mellan branscher.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.