Snabb infektionsdiagnos för lansering på apotek

Diarienummer 2012-00770
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att ta fram en instrumentprototyp som kan vidareutvecklas till kommersiell produkt för snabb infektionsdiagnostik som kombinerar de tre sökandes teknologier kring provpreparering, diagnostikprincip och utläsning. Projektresultaten med tillhörande marknadsanalys ger projektdeltagarna möjlighet att ta prototypen vidare mot kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en instrumentprototyp för infektionsdiagnostik med en känslighet av ca 10 pM och total analystid på ca 80 min, en marknadsanalys som visat att diagnos av halsåkommor på apotek i Europa har en stor marknadspotential med en estimerad målmarknadsomsättning om 3 miljarder SEK, en konkurrenssituationsanalys som visar på den framtagna diagnostikproduktens unika fördelar samt en lönsamhetsanalys baserat på europeisk lansering 2018 med förslag till prissättning. Tre möjliga kommersialiseringsvägar har identifierats.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 4 faser: 1.Planering med fördjupad marknadsanalys samt plan för det system som skall utvecklas. 2.Implementering1 med framtagning av protokoll för DNA-funktionalisering av magnetiska partiklar, optimering för målmolekyl samt IPR uppföljning 3.Implementering2 med omkonstruktion av befintliga teknologiplattformar 4.Verifiering med integrering av de modifierade plattformarna och sluttester med inbindning av målmarkörer Samarbete mellan partners har fungerat utmärkt och all nödvändig IP för kommersialisering finns tillgängligt för projektteamet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.