Smat - Smart mat av havre och odlade muskelceller

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Syfte och mål

Vi äter för mycket kött, vilket inte är hållbart för vare sig miljö eller hälsa. Projektet har utvecklat ett klimatsmart och hälsosamt koncept baserat på muskelceller odlade på en bärare av vegetabiliska proteiner från Sverige. Vi har visat att muskelceller växer bra men, proteinpulvren var dock inte tillräckligt rena för att odla cellerna utan antibiotika. För livsmedelsutveckling enbart den vegetabiliska basen använts. Denna har utvecklats till ett antal smakliga rätter såsom kåldolmar, tacofärs, skav, biffar m.m.

Resultat och förväntade effekter

Klimatpåverkan av produkten har beräknats till 0,6-2 kg koldioxidekvivalenter per kg produkt. Den lägre siffran anger den vegetabiliska basen och den högre odlat kött. Eftersom större delen utgörs av vegetabiliska proteiner förväntas produkten hamna närmare den lägre gränsen. Den vegetabiliska basen innehåller alla essentiella aminosyror och ca 150 g räcker för att ge tillräcklig daglig dos.

Upplägg och genomförande

Projektet har att kombinerat livsmedelsvetenskap, materialvetenskap, cellbiologi och kulinarisk magi till en väl fungerande projektgrupp. Detta var möjligt genom att samla experter inom respektive område, vilka dessutom hade en generell förståelse av utmaningen och var lyhörda för återkoppling från andra discipliner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02424

Statistik för sidan