Smarta hörlurar med flera applikationsområden

Diarienummer 2014-03002
Koordinator Melaud AB - SammyAmir AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet av att bygga ett starkt affärskoncept och attrahera riskkapital inför nästa fas, vilket uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Bolaget befinner sig nu i slutet av produktutvecklingsfasen och har etablerat relationer med relevanta affärsintressenter. Pengarna från Vinn Nu har inneburit att bolagsutvecklingen kunna löpa på enligt plan, men de har även varit en garant för andra finansiärer, vilket i sin tur genererat ytterligare kapital till bolaget.

Upplägg och genomförande

Patent- och designskyddsansökan är inlämnad. Samarbetet med bolagets kommersialiersingspartner är initierat, vilket innebär att vi nu håller på att formulera en säljsstrategi och identifiera presumtiva köpare av IP:n. Produktutvecklingen har tagit längre tid än förväntat, men vi står i dagsläget inte inför några oövervinnliga hinder. Pga av den nya affärsstrategin är det ej längre aktuellt att sätta upp en egen produktion.

Externa länkar

www.melaud.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.