SkyCab

Diarienummer 2016-03984
Koordinator SkyCab Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 9 494 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Externa länkar

Hemsida.