Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skalning och skiftning av CPU och GPU-användning för minskad konsumtion och toppar i elförbrukning

Diarienummer
Koordinator Elastisys AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Energieffektivisering av samhället
Ansökningsomgång Innovationer för en minskad elanvändning

Syfte och mål

Projektet syftade till att reducera energförbrukning och belastningstoppar för IT-applikationer som körs i datacenter. Detta genom att dynamiskt skala beräkningskapacitet baserat på faktiska behov. Användare kan även tidsförskjuta beräkningar ex. nattetid, för att undvika belastningstoppar. Projektet har uppnått sina mål och parterna Elastisys och ElastX kan nu tillsammans erbjuda dynamisk skalning av både CPU- och GPU-hårdvara vilket kan innebära betydande energibesparingar.

Resultat och förväntade effekter

Det gemensamma kommersiella erbjudandet som Elastisys och ElastX tagit fram baserat på projektets resultat är, så vitt vi vet, det första i sitt slag i Sverige som kombinerar en Kubernetes-tjänst med GPUer och autoskalning. Detta möjliggör för svenska kunder att träna maskininlärningsmodeller med allt data behandlat i enlighet med svensk lagstiftning (GDPR, etc.), samtidigt som beräkningarna är energi-effektiva och tjänsten erbjuder en god användarupplevelse (för programmerare).

Upplägg och genomförande

Projektet demonstrerar styrkan med öppen källkod och cloud native-teknik. Dessa tekniker har mognat väsentligt och gör det idag möjligt för relativt små svenska molnleverantörer att skapa ledande kommersiella tjänster. Projektet noterar specifikt att Kubernetes Cluster API för OpenStack och Nvidias GPU-stöd för Kubernetes har förbättrats avsevärt. Samarbetet mellan projektparterna har varit mycket smidigt då båda bolagen har strategier fokuserade på öppen källkod och cloud native.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2023

Diarienummer 2022-03265

Statistik för sidan