Sjukvårdens forskningsdag 2016

Diarienummer 2015-06750
Koordinator BONNIER BUSINESS MEDIA SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Sjukvårdens forskningsdag är att diskutera hur samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv kan öka möjligheterna för medicinsk forskning och utveckling av life science-sektorn i Sverige, med utblickar, konkreta exempel och konstruktiva diskussioner. Målet för projektet är att skapa en återkommande mötesplats för diskussion och inspiration för en ökad satsning på klinisk forskning och kliniska studier i svensk sjukvård. Båda dessa delar har uppfyllts enligt projektets plan.

Resultat och förväntade effekter

I år arrangerades Sjukvårdens forskningsdag för fjärde gången och antalet deltagare var rekordstort, över 110 personer från hela landet hade kommit för att lyssna och diskutera utvecklingen av klinisk forskning och villkoren för life science-sektorn. De medverkande arrangörerna har bidragit till att sprida information om dagen, och Dagens Medicin har haft flera artiklar i tidning och på webben inför och efter genomförandet.

Upplägg och genomförande

Dagens Medicin har ansvarat för planering, marknadsföring och genomförande av Sjukvårdens forskningsdag i alla dess delar. http://www.dagensmedicin.se/seminarier/arkiv/sjukvardens-forskningsdag-2016/ övriga arrangörer har bidragit med kunskap och medverkan i programmet, samt på olika sätt spridit information om dagen. Exempel: Forte: http://forte.se/evenemang/sjukvardens-forskningsdag-2016/

Externa länkar

Länk till programmet Rapportering i Dagens Medicin från Sjukvårdens forskningsdag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.