SIP STRIM koordinering 2017-2019

Diarienummer 2016-05249
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 16 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till drift av programkontoret för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri (STRIM). Programmet verkar för en mer hållbar bransch med stärkt konkurrenskraft genom innovation, utbildning och utveckling. Programmet är verksamt längs med hela värdekedjan. Programmet består av programkontor, arbetsutskott, styrelse, rådgivande styrelse (advisory board) och generalförsamling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda fram till de resultat som etablerats i programmets effektlogik vilken har sitt ursprung i den ´Strategiska forskning och innovationsagendan för gruv- och metallutvinnande industri´ där kortsiktiga och långsikta mål inom varje område definierats. Fokus är säkerhet, minskad energiförbrukning, ökad resurseffektivitet och minskat avfall.

Planerat upplägg och genomförande

Programmets verksamhet är indelat i tre områden, ´Outreach, Information and Communication´, ´Innovation, Science and Technology´ and ´Education and Training´, varje område kommer att ha en program manager ansvarig för framdrift och aktiviteter. Programmets tematiska område delas in i 7 arbetspaket i vilka industripartners är aktiva via arbetsutskottet

Externa länkar

sipstrim.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.