SIO Grafen programkontor

Diarienummer 2016-01896
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 3 614 334 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2017
Status Avslutat

Externa länkar

http://siografen.se/