Simulering och verifiering av trådlösa teknologier (SIVERT)

Diarienummer 2017-05502
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94100, PVV
Bidrag från Vinnova 13 699 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

1) Vidareutveckla och förbättra befintligt simuleringsramverk med avseende på kommunikations-stack och realistisk fysisk omgivningen för fordonet. 2) Ta fram en prototypmetod för testning av subsystem för trådlös kommunikation i labbmiljö. Inspelad radiomiljö från fältmätningar ska kunna återspelas (Virtual Drive Test). 3) Utvärdering och jämförelse av fyra olika systemverifieringsmetoder för trådlös kommunikation i fordon. En prototypuppställning ska implementeras hos RISE (AWITAR etc.).

Förväntade effekter och resultat

1) En samling realistiska simuleringsverktyg som underlättar produktutveckling för OEM:er och forskning för universitet. 2) En prototypuppställning för komponenttester för att säkra kvalitet tidigare, öka kunskapsnivå och minska antalet testexpeditioner. 3) Klargöra och jämföra lämpligheten av fyra olika mätmetoder av trådlös kommunikation för helt fordon. 4) Främja samarbete och hitta forskningssynergier mellan OEM:er, universitet, institutioner och små företag inom området trådlös kommunikation för fordon. 5) Bygga och sprida kunskap inom området.

Planerat upplägg och genomförande

WP1 kommer huvudsakligen att utföras av en senior forskare (Post Doc) på LTH och en utvecklare på Volvo Cars med stöd av AB Volvo. WP2 kommer huvudsakligen att utföras av utvecklare på Volvo Cars med stöd av AB Volvo. Parterna planerar ha tät kontakt med ledande instrumenttillverkare och utföra mätningar tillsammans med EU Nordic Way 2 och Chronos 2-projekten. WP3 kommer ledas av RISE och huvudsakligen utföras i anslutning till deras olika mätkammare i Borås med stöd av övriga parter. Parterna planerar resa frekvent mellan orterna Borås-Lund-Göteborg för att stärka samarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.