SiC Power Application Workshop 2010

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att stärka Sverige och Kista som centrum för avancerad kraftelektronik med kiselkarbid uppfylldes väl. Detta bekräftades av flera utländska deltagare som noterade att Sverige både har en stark verksamhet på material och komponentutvecklingen, och många företag som använder kraftelektronik i sina system.

Resultat och förväntade effekter

Antalet deltagare ökade från föregående år (120 till 150) och workshopen intresserade många utländska deltagare (50 av 150). En utvärdering hos deltagarna gav mycket positiv respons med önskemål om ny workshop nästa år.

Upplägg och genomförande

Workshoppen genomfördes under 2 dagar med inbjudna talare från akademi och industri. Programmet inriktade sig på komponenter, tillförlitlighet och applikationer. En diskussion om marknadsutvecklingen för kiselkarbid visade att utvecklingen inom kapslings och tillförlitlighet är mycket viktig för vidare spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.